Görme Engelliler

Günün Sorusu Yarışması

      Okulumuzun koridorunda bulunan yazı tahtasına hergün bir branştan olmak üzere her sınıf seviyesinde Matematik, Türkçe, İngilizce, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler dersinden soru yazılmaktadır. Öğrenciler buldukları cevabı küçük bir kağıda yazarak boş bir kutuya atmaktadırlar. Dersin öğretmeni doğru cevaplar arasından bir tanesini kura usulü ile belirler. Doğru cevabı veren öğrencilere o ders sorusu ile ilgili renkli belge düzenlenmekteri. Böylece öğrencilerde, akademik bilinç, ders tekrarı, yarışma bilinci aşılanması sağlanmaktadır.

      Okulumuz koridorunda bulunan yazı tahtasına hergün bir branştan olmak üzere her sınıf seviyesinde Matematik, Türkçe, İngilizce, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler derslerinden soru yazılmaktadır. Öğrenciler buldukları cevabı küçük bir kağıda yazarak boş bir kutuya atarmaktadırlar. Dersin öğretmeni doğru cevaplar arasından bir tanesini kura usulü ile belirler. Doğru cevabı veren öğrenciler tahtada ilan edilir ve o ders sorunu doğru bildiklerine dair düzenlenmiş renkli bir belge alırlar. Böylece öğrencilerde, akademik bilinç, ders tekrarı, yarışma bilinci aşılanmaya çalışılmaktadır.

Şu ana kadar belge alan öğrencilerimiz için tıklayınız.....